Naš Globalni nutricionistički centar za prehranu kućnih ljubimaca (Pet Nutrition Center - PNC)

U našem nutricionističkom Centru za prehranu kućnih ljubimaca na 180 hektara brinemo se za oko 450 pasa i 450 mačaka, čija je isključiva odgovornost jesti hranu za kućne ljubimce.

Sve što radimo u PNC-u usmjereno je osiguranju odgovarajućih razina nutrijenata u svim naših proizvodima, uključujući:

  • analiza sastojaka kako bi ispunjavali naše visoke standarde kvalitete
  • određivanje pritiska potrebnog za gnječenje komadića kako bismo osigurali odgovarajuću gustoću i konzistenciju granula za ljubimce svih životnih dobi
  • analiza ispuštanja plinova za ljubimce u PNC-u Želimo da naša hrana bude ugodna pri izlasku kao i pri ulasku.
  • analiza mirisa, okusa i teksture hrane kako bismo bili sigurni da će je ljubimci obožavati.