Naša povijest

Mark Morris, Sr.

Dr. Mark Morris Sr.

Rođen 1901., Dr. Morris bio je vizionar na području kliničke prehrane. Vjerovao je da se pomoću prehrane mogu poboljšati životi ljubimaca s određenim zdravstvenim stanjima. U vrijeme kada su veterinari uglavnom radili sa životinjama na farmama, brinuo se za kućne ljubimce i njihove vlasnike, otvorio bolnicu Raritan Hospital for Animals u Edisonu, New Jersey godine 1928. Tada je to bila tek druga bolnica isključivo za malene životinje u Sjedinjenim Državama.

Dr. Morris imao je nove ideje o tretmanu bolesti kućnih ljubimaca. Radio je s dr. Jimom Allisonom na odjelu za biokemiju Sveučilišta Rutgers na razvoju tehnika dijagnostike bolesti kod malih životinja. Njegove su ideje bile nove i nisu uvijek bile dobro primljene, ali Dr. Morris uskoro se etablirao kao stručnjak za hranu kućnih ljubimaca.

 

Science Diet™ Products

 

Nakon što se pridružio tvrtki Hill Packing u Topeki u Kansasu kako bi konzervirao svoju hranu za kućne ljubimce, Dr. Morris osnovao je zakladu za male životinje. Zaklada za životinje Morris nastavlja financirati istraživanja malih životinja, životinja u divljini i školarina studenata veterine. Danas je najveća neprofitna organizacija na svijetu za istraživanja domaćih i divljih životinja uz proračun od gotovo 50 milijuna USD od svog utemeljenja godine 1948.

Dr. Mark Morris, Sr.

Cijeli svoj život dr. Morris se bavio malim životinjama. Bio je prvi predsjednik organizacije American Animal Hospital Association (AAHA) i predsjednik udruženja American Veterinary Medical Association (AVMA). Također je vodio vijeće za uspostavu prehrambenih standarda za hranu kućnih ljubimaca, a ti su napori kasnije stvorili osnovu koju danas koristi Udruženje američkih službenika za kontrolu hrane (Association of American Feed Control Officials - AAFCO).

Dr. Morris umro je 1993. u dobi od 92 godine.